Get Amazing Stories

Get great contents delivered straight to your inbox everyday, just a click away, Sign Up Now.
Je e-mail adres
Voornaam

Algemene voorwaarden Love2workout

Algemene voorwaarden Love2workout (L2W)

Love2workout is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63314347.

Bij het aanmelden bij de workouts van Love2workout gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden L2W zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een workout.

Love2workout kan deze Algemene Voorwaarden L2W van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Love2workout. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden L2W verstrekt.

De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

Deelname aan een L2W workout geschiedt geheel op eigen risico. Love2workout is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie of blessures gedurende de duur van de overeenkomst.

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Love2workout niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Love2workout georganiseerde activiteiten.

Een L2W workout is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of blessures hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, wordt het aangeraden om eerst overleg te plegen met je huisarts.

Love2workout behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

Voor deelnemers die gebruik maken van een kortingsactie met bonnen, vouchers etc geldt: deelname aan de L2W workouts van Love2workout kan alleen na vertoon van een geldige actie bon. Daarnaast dien je je voor de eerste workout aan te melden via het aanmeldformulier op www.love2workout.nl

Zonder geldige bon, aanmelding en/of rittenkaart (waar van toepassing), is deelname enkel mogelijk door contant het reguliere workout tarief af te rekenen a € 7,50,- per losse les.

Alle rittenkaarten hebben een beperkte geldigheid, welke ingaat op de dag van je eerste workout. De geldigheid is als volgt:  8 weken voor de 5 rittenkaart en 16 weken voor de 10 rittenkaart

Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd

Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

Kies jij om na een proefles of actie mee te blijven doen met de L2W workouts? Dan dient de betaling van jouw abonnement of rittenkaart binnen te zijn op de rekening van Love2workout binnen vijf werkdagen na jouw eerste regulier betaalde workout.

Bij verlenging van jouw abonnement blijf je zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. De betaling dient bij een verlenging uiterlijk 5 werkdagen voor het verlopen van jouw abonnement bijgeschreven te zijn op de rekening van Love2workout. Bij te late betaling wordt na 5 werkdagen een betalingsherinnering gestuurd via de e-mail. De kosten van deze herinnering bedragen €5 en dienen tegelijk met het abonnementsgeld te worden voldaan. Na deze eerste betalingsherinnering heb je 5 werkdagen om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien dit niet gebeurt, wordt een tweede herinnering gestuurd. Deze herinnering kost €10 bovenop de abonnementskosten en de eerste herinnering en geeft jou nogmaals 5 werkdagen om de betalingen te voldoen. Bij uitblijven van betaling, is deelname alleen mogelijk na betaling van de herinneringskosten (€ 15,-) en betaling van het reguliere workout tarief van € 7,50,- per workout waaraan je hebt deelgenomen vanaf het verstrijken van jouw abonnement.

Je stemt er mee in dat jouw gegevens door Love2workout bewaard zullen worden. Love2workout zal jouw gegevens niet delen of verkopen aan derden met het oog op de privacywetgeving.

Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *